Kaningulsot har spritt sig till norra Mälaren

I veckan meddelade Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) att den fruktade kaninsjukdomen Rabbit Viral Hemorrhagic Disease (RVDH)/ kaningulsot, spritt sig till norra Mälaren.

Nyheten kom efter en undersökning av en död kanin från Enköping kommun som inkommit till SVA. Nu uppmanas kaninägare att vaccinera sina kaniner om man bor i riskområdena (Skåne, Gotland, Öland, Östergötland, Blekinge och nu även Stockholm) eller har för avsikt att ta med sig kaninen till dessa platser på semester.

DSC_0005 (Large)Foto: Camilla Pålsson

När värmen kommer sprids det förrädiska viruset bland annat via insekter, direktkontakt emellan kaniner, samt föremål som varit i kontakt med viruset till exempel kläder och foder.

Dödligheten är närmast 100 %.

Symtom kan vara andningssvårigheter, kramper, skum från nosen, men ett djur kan också dö plötsligt utan att ha uppvisat symtom. Sjukdomsförloppet är mycket snabbt.

Rabbit Viral Hemorrhagic Disease (RVDH) smittar varken människor eller andra djur, det drabbar enbart kaniner. Bästa sättet att skydda sin kanin är genom vaccinering.

– En vuxen kanin kan vaccineras en gång per år, helst före våren, och skyddet varar hela insektsäsongen. Om man föder upp kaniner så ska man vaccinera två gånger, ge första sprutan vid en månads ålder och den andra en månad efter första vaccinationen. Sedan vaccineras kaninerna en gång per år. Det tar minst tio dagar tills vaccinationen får full effekt. För mer information ta kontakt med din veterinär, säger laborator Ricardo Feinstein, SVA. (källa: Pressmeddelande SVA 2016-04-06)

Läs gärna mer här:

http://smadjursbloggen.se/nyheter/nytt-kaninvaccin-2-i-1/

http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/kaningulsot-nu-aven-norr-om-malaren

http://www.sva.se/djurhalsa/andra-djurslag/kanin-sjukdomar/kaningulsot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation