DSC_0029 (Large)Det har i år kommit ett nytt kaninvaccin på marknaden som Smådjursbloggen vill göra alla kaninägare uppmärksamma på. Vaccinet är framtaget av MSD Animal Health och heter Nobivac Myxo-RHD. Det är ett kombinationsvaccin som skyddar kaninen både emot Myxomatos (kaninpest) och RHD (kaningulsot). Båda sjukdomarna är dödliga och vaccinering är det enda skydd man kan ge.

Var är störst risk att din kanin smittas? 

Framförallt i södra Sverige såsom Skåne, södra Småland, Öland, Gotland och Västkusten, men smittan har även spritt sig upp mot södra Mälardalen och Stockholm. Risk för smitta finns även på hopptävlingar och kaninutställningar.

Hur fungerar vaccinet Nobivac Myxo-RHD?

  • Det krävs endast EN vaccinering och ger immunitet inom 3 veckor.
  • Skyddet  räcker i  1 år.
  • Kan ges från 5 veckors ålder.
  • För att kaninen ska skyddas livet ut bör årlig omvaccinering ske.

Här följer snabbinformation om de båda sjukdomarna.

Myxomatos (kaninpest)

Smittas: Genom direktkontakt och insektsbett (såsom myggor och loppor).

Kännetecken: Svullna ögon och svullnader i övriga ansiktet och i könsöppningen.

Förlopp: Långdraget och plågsamt, ofta med lunginflammation som en sekundärinfektion.

Behandling: Saknas, man kan försöka ge understödjande, men avlivning brukar rekommenderas.

Rabbit Hemorrhagic Disease – RHD (kaningulsot)

Smittas: Via andra kaniner, människor, andra djur, men också via insekter och miljöer. Viruset kan överleva i en miljö i flera månader.

Kännetecken: Går ofta så fort att det är svårt att upptäcka symptom, men andningssvårigheter, upphörd mag och tarmmotorik, kramper, blödning ifrån nosen är vanligt.

Förlopp: Kort. 12-36 timmar, dödlighet 90-100%.

Behandling: Saknas.

De flesta veterinärer känner säkert till detta vaccin (får man hoppas), det har funnits på marknaden i några månader nu, men ring kanske för säkerhets skull och kolla att det har det hemma innan du åker dit. Smådjursbloggen vill inte skrämma kaninägare med detta, men kan vara bra att veta om ifall kaninen ska med på semester till södra delarna av landet i sommar. Precis som hundar och katter vaccineras så är kaniner värda att skydda.